Spreekuur.nl


In 2020 heeft de Huisartsenposten Rijnmond de digiHAP geïntroduceerd waardoor patiënten veilig en persoonlijk op afstand worden geholpen. Rijnmond Dokters introduceert een vergelijkbaar programma onder de naam Spreekuur.nl; dit programma is aangepast aan de dagpraktijk 

Wat is Spreekuur.nl?  

Met Spreekuur kunnen patiënten een digitaal advies of recept ontvangen van hun eigen huisarts. Patiënten bereiden het digitale consult deels zelf voor door een gevalideerde triagevragenlijst in te vullen en, afhankelijk van de klacht, ook foto's toe te voegen. De huisarts krijgt deze informatie overzichtelijk aangeboden via VIPLive en handelt het consult af via chat, maar er is ook de mogelijkheid om te videobellen met de patiënt. De gegevens kunnen eenvoudig worden gedeeld met het HIS voor een efficiënte registratie, inclusief automatisch samengestelde S-regel 

Huisarts Femke Hohmann vertelt in onderstaande video, waarom haar praktijk koos voor digitale huisartsenzorg.

 


Hoe ondersteunt Spreekuur.nl uw praktijk? 

Spreekuur.nl kan worden ingezet om zorg efficiënter en voor de patiënt toegankelijker te maken en belast het eigen risico niet.
Andere voordelen:
  • Minder volle wachtkamers;
  • Betere bereikbaarheid van de praktijk; 
  • Wachttijdvermindering aan de telefoon; 
  • Snellere diagnose door automatische signalering afwijkende antwoorden;
  • Snelle, efficiënte terugkoppeling naar patiënten met behulp van antwoordsjablonen; 
  • Meer tijd voor patiënten met complexe problematiek;
  • Hoge patiënttevredenheid en participatie; 
  • Laagdrempelig in gebruik voor patiënten. 

 

Integratie met patiëntportalen MGN en Uw Zorg Online 

In het tweede kwartaal van 2022 wordt Spreekuur.nl geïntegreerd in Mijngezondheid.net (MGN). Dit betekent dat wanneer u gebruik maakt van Spreekuur.nl en MGN, patiënten gemakkelijk vanuit MGN een consult kunnen starten via Spreekuur.nl. Ook wordt de patiënt in MGN geattendeerd op Spreekuur.nl bij het maken van een afspraak. Met Pharmeon, de leverancier van Uw Zorg Online, worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd.  

 

Vergoeding en kosten 

De implementatie van Spreekuur.nl vraagt tijd, daarom ontvangt u voor maximaal 6 maanden een vergoeding vanuit Rijnmond Dokters ter hoogte van €250,- per maand. De kosten voor Spreekuur.nl zijn voor leden van Rijnmond Dokters vastgesteld op € 0,30 per ingeschreven patiënt, per jaar.  


Structurele vergoeding via prestatie Service en bereikbaarheid 

Digitalisering draagt positief bij aan een goede service en bereikbaarheid van de praktijk. Zilveren Kruis erkent dit en heeft de prestatie ‘Service en bereikbaarheid’ opgenomen in haar inkoopbeleid. De prestatie bestaat uit een aantal tarieven voor service- en bereikbaarheidsmodules die door huisartsen zijn aan te vragen via het zorginkoopportaal. Doet u mee aan digitaliseringsprojecten zoals OPEN of maakt u gebruik van Spreekuur.nl of VIP Samenwerken? Lees dan hier verder. 


Aanmelden of meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Arnoud Faber, Consultant en strateeg digitale zorg, a.faber@rijnmonddokters.nl.