Spreekuur


In 2020 heeft de Huisartsenposten Rijnmond de digiHAP geïntroduceerd waardoor patiënten veilig en persoonlijk op afstand worden geholpen. IZER zet nu een pilot op met een vergelijkbaar programma onder de naam Spreekuur; helemaal aangepast aan de dagpraktijk.

Via Spreekuur kunnen patiënten digitaal advies of een recept krijgen van hun eigen huisarts. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door eventueel foto's toe te voegen. Zorgverleners krijgen deze informatie overzichtelijk aangeboden via VIPLive en kunnen het consult afhandelen via chat of beeldbellen.

Wat is Spreekuur?  

Spreekuur is een platform van Topicus voor digitale consultvoering tussen zorgverlener en patiënt. De huisarts kan de consulten uit Spreekuur via VIPLive oppakken en afhandelen en de gegevens kunnen vanuit VIPLive gemakkelijk worden gedeeld met het HIS en andersom. De ontwikkelingen rondom Spreekuur staan niet stil, op termijn worden de volgende functionaliteiten toegevoegd: 

 • Intergratie MGn & Medgemak;
 • Online afspraken maken;
 • eConsultatie;
 • Herhaalmedicatie aanvragen;
 • Analyse mogelijkheden koppeling Pharmeon – Uwzorgonline toepassingen.

Hoe kan Spreekuur uw praktijk ondersteunen?

E-health kan worden ingezet om zorg efficiënter en soms ook beter te maken. Denk daarbij aan:
 • Minder volle wachtkamers;
 • Betere bereikbaarheid van de praktijk; 
 • Wachttijdvermindering aan de telefoon; 
 • Snellere diagnose door automatische signalering afwijkende antwoorden;
 • Snelle, efficiënte terugkoppeling naar patiënten met behulp van antwoordsjablonen; 
 • Meer tijd voor patiënten met complexe problematiek;
 • Hoge patiënttevredenheid en participatie; 
 • Laagdrempelig in gebruik voor patiënten. 

 

Wat vinden patiënten van digitale zorg? 

Onderzoek van CZ wijst uit dat bijna 50 procent van de Nederlanders positief staat tegenover digitale huisartsenzorg. Onder andere omdat ze een digitaal bezoek beter kunnen inpassen in hun dagelijkse bezigheden. Met Spreekuur kunnen patiënten, ongeacht hun locatie, geholpen worden en blijft het contact persoonlijk doordat ze de huisarts zien. Na het digitale consult ontvangt de patiënt een notificatie op hun smartphone of tablet en kunnen ze het advies nalezen in hun Spreekuuraccount. Het eigen risico wordt niet aangesproken. 

Aanmelden of meer informatie

Dit najaar begint een pilot om Spreekuur te testen in de praktijk. Wilt u hierover meer weten? U bent van harte uitgenodigd op één van de online bijeenkomsten op donderdag 30 september of dinsdag 5 oktober, van 18.30-19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u graag bij over de stappen om met Spreekuur van start te gaan, bespreken we de voorwaarden en leggen we uit wat deelname aan de pilot inhoudt. Inschrijven kan via de scholingsagenda van IZER. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Arnoud Faber, consultant en strateeg digitale zorg, a.faber@rijnmonddokters.nl  

Prestatie Service en bereikbaarheid

Digitalisering draagt positief bij aan goede service en bereikbaarheid. Zilveren Kruis erkent dit en heeft de prestatie ‘Service en bereikbaarheid’ opgenomen in haar inkoopbeleid. De prestatie bestaat uit een aantal tarieven voor service- en bereikbaarheidsmodules die door huisartsen zijn aan te vragen via het zorginkoopportaal. Doet u mee aan digitaliseringsprojecten zoals OPEN of maakt u gebruik van Spreekuur.nl of VIP Samenwerken? Lees dan hier verder.