Bewegen naar Beter 2.0


Wilt u de gezondheid van uw patiënten met hart- en vaatziekten of diabetes type 2 duurzaam verbeteren? Sluit u dan aan bij de ketenaanpak ‘Bewegen naar beter’. Met deze aanpak begeleiden we deze patiënten samen naar structureel bewegen. Bewegen naar Beter is een samenwerkingsprogramma tussen FysioHolland, MEE Rotterdam Rijnmond, Rotterdam Sportsupport en IZER.

Veel patiënten worden geadviseerd om te bewegen en sporten om zo hun gezondheid te verbeteren. Vaak komen patiënten echter niet in het sport- en beweegaanbod terecht. De professionals die betrokken zijn bij ‘Bewegen naar Beter’ kunnen met hun kennis en kunde een regierol vervullen waar de huisarts en POH niet aan toekomt. Ook zijn er binnen het programma ‘Bewegen naar Beter’ veel ingangen bij lokale beweegaanbieders.

Hoe werkt het? 
Op het moment dat uw patiënt voldoende zelfredzaam is, dan kunt u volstaan met het rechtstreeks verwijzen naar een geschikt beweegaanbod in de buurt. U ontvangt hiervoor informatie. Is uw patiënt wat minder zelfredzaam, maar wel gemotiveerd om te gaan bewegen? Dan meldt de praktijkondersteuner de patiënt aan bij de (gratis) sportconsulent van Bewegen naar Beter. Die kent het sport- en beweegaanbod in de stad en bespreekt met de patiënt wat hij of zij wil en aankan. Waar nodig zorgt de sportconsulent voor een warme overdracht naar de lokale beweegaanbieder door bijvoorbeeld de eerste keer mee te gaan. De drempel om te beginnen met sporten en bewegen, wordt zo aanzienlijk verlaagd.

Download brochure

Uitleg sportbemiddeling

Verwijzen van een patiënt via drie profielen

Er is een handleiding beschikbaar waarin het verwijzen van patiënten naar de profielen van Bewegen naar Beter wordt uitgelegd. Verwijzing naar de sportconsulent gaat via VIPLive.
Download handleiding

Vragen en aanmelden
Wilt u uw praktijk aanmelden of wilt u meer informatie over Bewegen naar Beter? Neem dan contact op met info@bewegennaarbeter.nl. Dit jaar focussen we op uitrol in de volgende vier gebieden van Rotterdam: Noord, Centrum, Kralingen-Crooswijk en Prins-Alexander. Maar ook als u in een ander gebied werkzaam bent, kunt u uw interesse kenbaar maken.