Gecombineerde Leefstijl Interventie


Vanaf 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Het doel van een GLI is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De GLI is een interventie, die bestaat uit een combinatie van programmaonderdelen die gericht zijn op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering (Zorgstandaard Obesitas PON). De GLI is effectiever in het bestrijden van overgewicht dan 'losse' interventies. De zorgstandaard 'Obesitas' richt zich ook op de GLI.

Voordelen:
  • Een effectieve oplossing voor patiënten met overgewicht;
  • Vergoed vanuit de basisverzekering;
  • Een wijkgerichte aanpak met de focus op doorstroom naar lokaal beweegaanbod.

Download de folder