GLI


Patiënten vragen soms hulp bij het afvallen en/of het veranderen van hun leefstijl. De huisarts heeft dan meerdere verwijsmogelijkheden. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan een patiënt verwezen worden naar een diëtiste, fysiotherapeut of welzijn/beweegcoach. Sinds 01 januari 2019 is het ook mogelijk om te verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Een GLI wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Zorggroep IZER heeft een contract met een aantal GLI aanbieders, zodat een GLI in elke wijk in Rotterdam aangeboden wordt.

GLI 

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie, kortweg GLI is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. 

Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op: 

  • gezonde voeding, 
  • gezonde gewoontes, 
  • gezond bewegen. 
Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft.