Ondersteuning NHG-praktijkaccreditatie


IZER werkt samen met de NHG-Praktijkaccreditering (NPA). Het doel is u als huisartsenpraktijk te ondersteunen bij uw NHG-praktijkaccreditering. Medewerkers van IZER hebben een scholing gevolgd, zodat zij u goed kunnen adviseren en begeleiden tijdens het accreditatietraject. IZER kan u met deze ondersteuning en de protocollendatabank veel werk uit handen nemen.IZER-Praktijkconsulent
De praktijkconsulent van IZER heeft een scholing gevolgd bij De Praktijkdokter (www.depraktijkdokter.nl). Hij of zij is op de hoogte van de eisen en voorwaarden die aan praktijkenaccreditatie gesteld worden. De consulent begeleidt en adviseert de praktijk bij het interpreteren van het feedbackrapport en met het opstellen van verbeteringsplannen. Hij of zij neemt de taken van de praktijk niet over, maar fungeert als coach en adviseur bij veranderingsprocessen en met het werken met verbeteringsplannen. En heeft zicht op de inhoud van de zorg en de praktijkvoering. Ook is hij of zij op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de zorg.

Kwaliteitsnormen NHG
Het belang van werken aan kwaliteit binnen het huisartsenteam neemt toe. Verwachtingen en tevredenheid van patiënten worden gevormd op basis van kwaliteitsnormen. Door te voldoen aan deze normen toont u als huisartsenpraktijk aan goede zorg te verlenen en systematisch te werken aan verdere verbeteringen in de praktijk. De uitgangspunten van de NHG-praktijkaccreditatie zijn:

  • De patiënt staat centraal;
  • Het accent ligt op veilige adequate zorg en op de uitkomsten van zorg;
  • De toetsing draagt bij aan verbetering van de zorg;
  • Elke praktijk voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormen;
  • Elke praktijk voert zichtbaar en aantoonbaar kwaliteitsverbeteringen door;
  • Als de praktijk een certificaat verwerft en behoudt er gerechtvaardigd vertrouwen is dat de praktijk verantwoorde zorg levert.

De NHG-praktijkaccreditatie is onderverdeeld in vier domeinen:

  1. Professionaliteit
  2. Praktijkorganisatie
  3. Medisch handelen en zorguitkomsten
  4. Patiënten ervaringen

Deelname aan het programma 'Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering IZER, is geheel gratis. Ook ontvangen deelnemers aan het programma een korting op de kosten voor de NHG-Praktijkaccreditering.