Aanleveren voor audit


De audit is een waarderende dialoog met de praktijk. Tijdens het gesprek staan de principes centraal. De praktijk toont aan dat het goed afgestemd is op interne en externe veranderingen. Samen met de auditor wordt besproken welke keuzes de praktijk heeft gemaakt of basis van op orde te hebben en bovenal hoe de praktijk invulling geeft aan de lerende organisatie.ng draagt bij aan het onderhouden en verwerven van competenties van de deelnemende huisartsen en praktijkpersoneel. Voldoende reden om de investering in kwaliteitsverbetering met behulp van de NHG-Praktijkaccreditering te waarderen en in aanmerking te laten komen voor deskundigheidsbevorderingspunten.

Aanleveren gegevens vóór de audit:

De volgende gegevens mogen ten tijde van de audit nooit ouder zijn dan drie jaar en zijn minimaal ter inzage nodig voorafgaand aan het auditbezoek:

- Gegevens Zorguitkomsten (artikel 21):
            In te vullen via NPA web of VIPlive rapporten ter inzage tijdens de audit.
- Resultaten patiëntenenquêtes (artikel 22):
            In te vullen via NPA web of uploaden in NPA web.
- Praktijkdocumenten:
           Eigen en aangepaste IZER documenten uploaden via NPA web.
           De standaard IZER-documenten kan de auditor inzien op izer.nl.