Aanmelden programma 'Ondersteuning NHG-accreditatie'


U kunt zich heel eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar:
info@izer.nl
o.v.v. 'Aanmelden programma 'Ondersteuning NHG-accreditatie IZER'.
IZER geeft uw aanmelding door aan NPA.

Aanmeldformulier
NPA mailt u het aanmeldingsformulier voor het programma. Dit formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en te retourneren naar NPA. U kunt dit op twee manieren doen:
  1. per post naar het antwoordnummer dat vermeld staat op het formulier, of
  2. (ingescand) per mail naar bureau@praktijkaccreditering.nl

Overeenkomst NPA
Nadat NPA het aanmeldingsformulier heeft verwerkt, ontvangt u een overeenkomst en machtiging met antwoordenveloppe. Deze documenten dient u ondertekend terug te sturen naar NPA.

Inlogcodes NPA-web

Zodra NPA de overeenkomst en de machtiging heeft ontvangen, sturen zij u de inlogcodes voor het NPA-web toe en kunt u aan de slag. 
De module kwaliteit kunt u, nadat u het certificaat heeft ontvangen, per kwartaal aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Programma's

Deelnemen aan de programma's 'Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering IZER’, is geheel gratis. Deelnemers ontvangen een korting van 5% op de kosten voor de NHG-Praktijkaccreditering. Afhankelijk van uw praktijksituatie kunt u kiezen voor:

Programma 1:  De praktijk is nog niet gecertificeerd en wil certificeren.

Programma 2:  De praktijk is gecertificeerd, heeft gekozen voor thema audits.

Programma 3: De praktijk is gecertificeerd en heeft gekozen voor een drie jaarlijkse audit zonder thema.

 

IZER-Praktijkconsulent

De praktijkconsulent van IZER heeft een scholing gevolgd bij De Praktijkdokter, www.depraktijkdokter.nl en is op de hoogte van de eisen en voorwaarden die aan praktijkenaccreditatie gesteld worden. Zij begeleidt en adviseert de praktijk in het interpreteren van het feedbackrapport en met het opstellen van verbeteringsplannen. De consulent zal op aanvraag van de huisarts in de praktijk komen om de voortgang te bespreken. Zij neemt de taken van de praktijk niet over, maar fungeert als coach en adviseur bij veranderingsprocessen en met het werken met verbeteringsplannen. Zij heeft voldoende zicht op de inhoud van de zorg en de praktijkvoering en is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de zorg.