Accreditatiepunten


Huisartsen worden gewaardeerd voor hun inspanning op het gebied van kwaliteitsverbetering. Zij kunnen hiervoor accreditatiepunten krijgen.

Het bezig zijn met kwaliteitsverbetering, het organiseren en aansturen van de daadwerkelijke uitvoer van verbeteringen door het hele team van de huisartsenpraktijk, is een vast onderdeel van het huisartsen vak. Werken aan kwaliteit met behulp van de NHG-Praktijkaccreditering draagt bij aan het onderhouden en verwerven van competenties van de deelnemende huisartsen en praktijkpersoneel. Voldoende reden om de investering in kwaliteitsverbetering met behulp van de NHG-Praktijkaccreditering te waarderen en in aanmerking te laten komen voor accreditatiepunten.

Overzicht toekenning accreditatiepunten deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering per 1 januari 2017

Toekenning accreditatiepunten per huisarts  
voor (pre-)auditactiviteiten
Pre-audit en eerste audit  Controle-audits (jaarlijks)
Audit zelf (mits aanwezig) 2 punten 2 punten
Betrokken bij voorbereiding audit en/of thema 10 punten 4 punten
Coördinator kwaliteit (indien huisarts) 4 punten 4 punten

De aanwezigheid van de huisartsen bij het auditgesprek en de betrokkenheid bij de verbeterplannen wordt door de auditoren van NPA geverifieerd en vastgelegd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de NHG.