Checklist


Uw praktijk neemt deel aan het programma Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering IZER. Dit betekent o.a. dat uw praktijk gebruik maakt van de door IZER beschikbaar gestelde documenten en overige voorbeelden voor het kwaliteitsbeleid in de huisartsenpraktijk.

Om voor de auditor inzichtelijk te maken op welke punten uw eigen kwaliteitssysteem afwijkt van de IZER-voorbeelden vragen wij u om uiterlijk 3 weken voor elk auditbezoek deze checklist in te vullen en aan te geven van welke documenten u gebruik maakt.

Download checklist geldig tot 1 oktober 2020