COVID-19


Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om COVID-19 zo veel mogelijk onder controle te houden, heeft NPA besloten voorlopig alle audits zo veel mogelijk online uit te voeren en afhankelijk van het type audit later een fysiek bezoek te brengen aan de praktijk. Alle praktijken waarbij de audit voor 28 februari 2021 gepland staat, hebben daarover van ons bericht ontvangen. Onderstaand tref je informatie per type audit aan.

Hercertificeringsaudit

De hercertificeringsaudit wordt opgesplitst in een online deel en een fysiek bezoek. Op de datum die gepland staat, wordt de online audit uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het online gedeelte van de audit kan de Commissie van Toekenning op dat moment al beslissen of het keurmerk wordt verlengd.

Om een volledig beeld te krijgen van de praktijkorganisatie en het team is het van belang om ook een fysiek bezoek te brengen aan de praktijk. Naar aanleiding van de resultaten van het fysieke bezoek is het mogelijk dat er een opdracht wordt geformuleerd. Wanneer het bezoek ingepland kan worden, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Controle-audit


De controle-audit wordt in zijn geheel online uitgevoerd op de datum die gepland staat. Omdat controle-audits niet opgevolgd worden door een toekenningsbeslissing, is besloten het fysieke bezoek voorlopig te laten vervallen. Wanneer de praktijk wel graag een fysiek bezoek wil, kan dit tweede deel van de audit worden ingepland wanneer de situatie het toelaat.

Thema-audit


De thema-audit wordt in zijn geheel online uitgevoerd op de datum die gepland staat.

Eerste audit en pre-audit


Praktijken die onlangs gestart zijn met NHG-Praktijkaccreditering mogen kiezen of ze de pre-audit of initiële audit in zijn geheel uitstellen of opsplitsen in een online deel en een fysiek bezoek.

Wanneer een praktijk kiest voor het opsplitsen van de pre-audit of de initiële audit is er de mogelijkheid om het fysieke bezoek buiten de openingstijden van de praktijk in te plannen. De toekenning van het keurmerk is pas mogelijk nadat bij de initiële audit beide delen van de audit zijn uitgevoerd.

Startgesprek


Om een goede start te kunnen maken met de certificering, is een fysiek bezoek aan de praktijk voor het startgesprek van belang. Praktijken mogen het startgesprek uitstellen of inplannen buiten de openingstijden van de praktijk. Tijdens het bezoek zijn er zo min mogelijk aanwezigen en kunnen de gangbare maatregelen worden opgevolgd.

Wij hopen de praktijken hiermee te helpen om niet te veel vertraging op te lopen bij het behalen of verlengen van het keurmerk.

Met vriendelijke groet,

Accountbeheer NPA