Patiëntenenquêtes


In versie 3.0 is de manier waarop patientenervaringen verzamelt worden normvrij geworden. Dit houdt in dat de patientenervaringen ook verzamelt kunnen worden door middel van een patienteninterview,-panel of -raad. De meting moet voldoende omvang en inhoud hebben om zeggingskracht te hebben en basis voor mogelijke verbetering te bieden. Ook kan gebruik worden gemaakt van de doorlopende digitale meting met de PREM eerstelijnszorg of PREM chronische zorg (beschikbaar najaar 2020). Deze zijn te vinden op het NPAweb.

De resultaten dienen aantoonbaar te worden gebruikt in de PDCA-cyclus.De norm is dat een deelnemer minimaal eens per drie jaar de ervaringen van patiënten meet met behulp van een bovenstaande manieren. Let op! Er zijn voor de praktijk en voor de huisarts minimaal 25 ingevulde enquêtes nodig om te komen tot een gevalideerd beeld.

U kunt de link van de enquête kopiëren naar het mailadres van de patiënt of een link op uw website plaatsten. De enquêtes zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Als alternatief kunt u ook gebruikmaken van andere enquêtes, mits deze door NPA zijn goedgekeurd. De resultaten moeten ook in dat geval altijd zowel op praktijkniveau (elke locatie) als individueel huisartsniveau beschikbaar zijn. Let op: niet elke enquête levert deze informatie standaard.

De volgende alternatieve enquêtes zijn op dit moment erkend:

· Eerstelijnsgezondheidscentra door Cliënten Bekeken (ECB) van de Patiënten federatie NPCF (levert in het algemeen alleen informatie over resultaten op praktijkniveau);
· CQ-Index van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL);
· Patiëntenenquête van Huis voor de Zorg;
· Continu patiënttevredenheidsonderzoek Arts en Zorg (levert in het algemeen alleen informatie over resultaten op huisartsniveau);· Patiëntenenquête van Amicura.

Wilt u een andere enquête gebruiken, dan is het belangrijk dat u hiervoor eerst expliciet goedkeuring vraagt aan NPA. Stuur hiervoor een e-mail naar bureau@praktijkaccreditering.nl.