Richtlijnen RIVM


LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van:de meest recente kennis over relevante aspecten, landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en de rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid. Voor en door de praktijk. Het RIVM heeft een aantal richtlijnen en de daarvan afgeleide producten herzien. 

LCI-richtlijnen en afgeleide producten