Verbeterplan


Verbeterplan schrijven

Een veelgebruikte methode om systematisch te verbeteren is de ‘PDCA-cirkel’:
Plan, Do, Check & Act.

Voor systematisch verbeteringen kan de praktijk volgende bronnen gebruiken:
  • De notulen van de werkoverleggen;
  • De rapportages van de zorggroep;
  • De verbetervoorstellen van medewerkers en patiënten;
  • De resultaten van de patiëntenenquêtes;
  • De resultaten van de risicoanalyse;
  • De klachten en VIM-meldingen;
  • De resultaten van de eigen interne controle van het kwaliteitssysteem;
  • De resultaten van de audits door NPA.
PLAN

1. Definieer het knelpunt
Omschrijf duidelijk wat het knelpunt is. Wat gaat er niet goed? Welke doelstellingen worden niet gehaald?

2. Wat is de oorzaak?
Is er bijvoorbeeld ergens een gebrek aan?

3. Wat gaan we eraan doen?
Formuleer oplossingen en omschrijf wat de acties en de doelstellingen of leerdoelen zijn. Plan de verandering/verbetering in.

4. Duur en evaluatie
Hoe lang duurt het verbeterplan? Stel een termijn vast. Bepaal wanneer je tussentijds evaluaties laat plaatsvinden en plan deze meteen in. Van iedere evaluatie worden notulen gemaakt die worden toegevoegd aan het verbeterplan.Voer de acties ook daadwerkelijk uit. Bij voorkeur in een pilot of op kleine schaal. Check na de termijn of het beoogde resultaat is bereikt. Wat ging er goed en wat niet? Wat hebben we hiervan geleerd? Is het verbeterplan geslaagd? Voer de verbetering dan ook in de rest van de organisatie door (indien nodig). Is het resultaat niet zoals verwacht, start dan opnieuw met de cyclus.          

DO
Voer de acties ook daadwerkelijk uit. Bij voorkeur in een pilot of op kleine schaal.

CHECK
Check na de termijn of het beoogde resultaat is bereikt. Wat ging er goed en wat niet? Wat hebben we hiervan geleerd?

ACT
Is het verbeterplan geslaagd? Voer de verbetering dan ook in de rest van de organisatie door (indien nodig). Is het resultaat niet zoals verwacht, start dan opnieuw met de cyclus.   
       
Download verbeterplan