Workshops


Tijdens het programma NHG-Praktijkaccreditatie worden er workshops georganiseerd. Workshops waarin onderdelen van de NHG-Praktijkaccreditering centraal staan. De workshops staan gepland in de fase voor de pre-audit met een tussenliggende periode van 5 tot 6 weken. De onderwerpen zijn: Hoe zet je de patiëntenquête uit en hoe ga je om met resultaten? Hoe maak je een beleidsplan en jaarverslag? Interne verbetercyclus. Triage. Infectiepreventie en protocollen.

Het doel van deze workshops is om te kijken hoe het proces verloopt in de eigen praktijk. Waar lopen de praktijken tegenaan en hoe kunnen de praktijken van elkaar leren? Het kan zijn dat voor bepaalde onderwerpen ervaringsdeskundige worden uitgenodigd.

Week 1: Aanmelding      
Week 5: 1e workshop risico-
analyse
patiënten-
enquête
 
Week 10: 2e workshop beleidsplan jaarverslag  
Week 15: 3e workshop interne
verbeter-
processen

functionerings-
gesprekken

arbeids-
overeenkomsten
Week 20: 4e workshop triage klachtenregeling voorschrijven
recepten
Week 25: 5e workshop infectie-
preventie
   
Week 29: 6e workshop protocollen functie-
onderzoeken
 
Week 32: pre-audit