Organisatie & Infrastructuur


Periodiek wordt de financiering van de eerste lijn gewijzigd. In 2019 gaat het om de organisatiegelden die gezondheidscentra en zorggroepen krijgen. Organisatie & Infrastructuur, afgekort O&I, is de verzamelnaam voor een serie nieuwe betaaltitels die vanaf 2019 wordt ingevoerd ter vervanging van de huidige GEZ-gelden en de overhead component van Ketenzorg.

O&I uitgelegd in anderhalve minuutWaarom O&I?
De eerste lijn speelt een belangrijke rol bij de opvang van de groeiende zorgvraag en het beperken van de zorgkosten. Zo vinden ook verzekeraars en de overheid. Om die reden is bij het zorgakkoord niet alleen afgesproken dat er budgettaire groeiruimte is voor eerstelijns zorg. Maar ook dat geïnvesteerd dient te worden in een goede organisatie en infrastructuur van die eerste lijn.

Hoe versterk je de eerste lijn?
Naast een (bescheiden) groei van het huisartsenbudget, is het idee om de gelden die nu worden besteed aan overhead van zorggroepen en GEZ-centra te gebruiken om de organisatie van de eerste lijn te versterken. Hiertoe gaat de financiering op de schop en komen er nieuwe betaaltitels en prestaties.

Om welke vier betaaltitels gaat het?
Het gaat om de volgende betaaltitels: praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement. De betaaltitels van O&I bieden kansen voor de eerste lijn. Vooral als organisaties als LHV kring, zorggroep, CHPR en GEZ-centra samenwerken en inzetten op effectiviteit en doelmatigheid. De laatste maanden zoeken bestuurders van de eerste lijn in Rijnmond elkaar op. Afspraken met ziekenhuizen, VVT, GGZ en gemeente zijn makkelijker te maken als de eerste lijn zelf goed georganiseerd is. Huisartsen moeten daarbij de route aangeven en zich actief bemoeien met de agenda. De organisatie die IZER heeft opgebouwd voor de ketenzorg kan daarbij ondersteunen en verbinden.

Wat betekent het voor u als praktijkhouder?
In april 2018 maakte Zilveren Kruis het inkoopbeleid openbaar. Het lijkt er vooralsnog niet op dat er enorme verschuivingen gaan plaatsvinden in activiteiten of geldstromen. Maar er ligt wel een kans voor groepen huisartsen die zich op wijkniveau beter willen organiseren. Vooruitlopend hierop is IZER gestart met een pilot door in vier wijken een wijkmanager in te zetten, met gedeeltelijke ondersteuning van de zorgverzekeraar.