Persoonsgerichte zorg 2.0


De juiste aanpak kies je samen

Elke zorgverlener krijgt te maken met patiënten die lastig tot een gezondere leefstijl te motiveren zijn. Elke patiënt kan te maken krijgen met adviezen waar hij of zij niets mee wil of kan. Zulke miscommunicatie kan bij beide partijen leiden tot frustratie en weerstand. Persoonsgerichte zorg 2.0 – PGZ - helpt om elkaar beter te verstaan. Bij deze aanpak wordt de patiënt beschouwd als méér dan zijn aandoening. Dat vereist een ander soort consult, waarbij zorgverlener en patiënt inzichtelijk krijgen wat belangrijk is voor de gezondheid en levensdoelen van de patiënt. Centraal hierbij staat ‘Het andere gesprek’.

Het andere gesprek

In het andere gesprek focust u niet op een aandoening, maar vooral op de mens achter de aandoening. Welke levensdoelen heeft de patiënt, welke verwachtingen en beperkingen zijn daarbij aan de orde? Wat is nog wel mogelijk en welke kansen biedt dit? Met PGZ 2.0 krijgt u de context van de patiënt duidelijker in beeld en kunt u als zorgverlener gerichter adviezen op maat geven. Bij de patiënt neemt het bewustzijn over de eigen gezondheid en levensdoelen toe.

 “Ik weet nu hoe ik mijn patiënten beter in beweging kan krijgen. Dat geeft energie”


Succes bewezen

Omdat u dit advies samen met de patiënt realiseert, is de kans op het welslagen ervan groter. De patiënt wordt immers effectiever gestimuleerd om meer regie over de eigen gezondheid te nemen. Samenwerken vanuit vertrouwen, elkaar beter leren verstaan, expertise op maat aanbieden en eigenaarschap kunnen nemen: u levert afgestemde zorg met gedeelde verantwoordelijkheid. Het succes van deze integrale aanpak is inmiddels in de praktijk duidelijk bewezen, lees hier (hyperlink naar artikel) de ervaringen van collega’s. 


Scholing

Om u verder in PGZ 2.0 te bekwamen, biedt IZER enkele praktische scholingen. Hierin leert u snel coachende vaardigheden en krijgt u praktische handvatten aangereikt om dat andere gesprek te kunnen voeren. Zo krijgt u, samen met uw team én patiënten, de zorg beter voor elkaar.