Persoonsgerichte zorg


Om huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij het (nog meer) persoonsgericht werken, hebben we het programma 'Persoonsgerichte zorg' ontwikkeld. Het programma biedt niet alleen kennis over persoonsgerichte zorg, maar is ook een platform voor het opdoen van ervaringen en intervisie. 

Wat is Persoonsgerichte zorg?
Persoonsgerichte zorg is zorg die afgestemd is op iemands persoonlijke behoeften, waarden en voorkeuren met het accent op welzijn en kwaliteit van leven. Mensen met dezelfde ziekte hebben een verschillende aanpak nodig. Belangrijk bij het geven van persoonsgerichte zorg is dat u als zorgverlener niet uitgaat van ziekte en zorg, maar vooral van gezondheid en gedrag.