Thema's


De thema’s waar de praktijkondersteuner met de externe trainer en de specialistisch verpleegkundigen in dit programma aan werkt zijn onder andere:

  • Patiënten profielen: de vier typen patiënten in een fase van verandering
  • Wat heeft welk type patiënt nodig?
  • Wie ben ik als zorgverlener?
  • Het verhaal van de patiënt open exploreren
  • Oefenen aan de hand van eigen ingebrachte casussen
  • Hoe samen doelen stellen?
  • Weerstand herkennen en functioneel ombuigen
  • Individueel Zorgplan