Verwijzing en Consult


Huisartsen/praktijken in de regio Rijnmond kunnen de s3 module Toekomstbestendige Huisartsenzorg contracteren. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u zich via IZER aan te melden. IZER zal u ondersteunen en informeren. Hieronder vindt u meer informatie over de vier verschillende thema’s ¹ en de voorwaarden.

s3 module Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Uit gesprekken die begin 2020 hebben plaatsgevonden tussen de brancheorganisaties en Zilveren Kruis kwamen een aantal knelpunten in de huisartsenpraktijken naar voren. Huisartsen zien een toename van (nieuwe) chronisch zieken, GGZ-patiënten en kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap en vindt er in toenemende mate substitutie plaats vanuit de tweede lijn. Deze knelpunten leiden tot drukte in de praktijk. LHV en InEen hebben afspraken gemaakt met Zilveren kruis over een extra investering in huisartsenzorg. Deze investering heeft de vorm gekregen van de s3 module Toekomstbestendige Huisartsenzorg, die door ZK is  toegevoegd aan het Inkoopbeleid Organisatie & Infrastructuur 2021 en het Inkoopbeleid 2020-2021 Huisartsenzorg.

Kies het thema dat goed aansluit bij de praktijk
Om huisartsen te ondersteunen en ruimte te bieden om in de praktijk aan de slag te gaan zijn er vier thema’s benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. Het is aan de praktijk om te kijken welk thema het best aansluit bij de wensen van de praktijk. Een praktijk hoeft slechts deel te nemen aan één van de vier thema's om in aanmerking te komen voor de vergoeding van €3,16 per ION voor Toekomstbestendige huisartsenzorg.

De thema’s betreffen:

  • Meer zorg op afstand
  • Andere organisatie van huisartsenzorg
  • Meer persoonsgerichte zorg, de patiënt meer in eigen regie zetten
  • Efficiëntere praktijkvoering.

In dit document worden de vier thema’s toegelicht, worden de voordelen benoemd en kunt u lezen wat er van een praktijk wordt verwacht.