Eerstelijns oogonderzoek


De verwachting is dat de komende jaren de zorgvraag en -kosten in Nederland zullen blijven toenemen. Substitutie van zorg wordt gezien als dé oplossing om deze trend te stagneren. IZER is daarom in samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Oogziekenhuis Rotterdam, ZonBoog, Gezond op Zuid en Star-shl  gestart met het product 'Eerstelijns oogonderzoek'. De directe aanleiding hiervoor is de lange wachttijd voor een bezoek aan de oogarts.

De toename in de vraag naar oogheelkundige zorg wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

  • Er zijn steeds meer behandelmogelijkheden om oogziekten te bestrijden.
  • De veroudering van de populatie heeft als gevolg dat er een toename is van de visusproblematiek (staar, mouches, glaucoom, maculadegeneratie).
  • Huisartsen zijn huisartsgeneeskundig goed opgeleid. Zij zijn niet gespecialiseerd en geoutilleerd om diagnostiek af te nemen. Hierdoor verwijzen huisartsen waar nodig door naar tweedelijnszorg.

Bovenstaande eerstelijns partijen in Rotterdam hebben met oogartsen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Oogziekenhuis Rotterdam gesproken over een aanbod van oogheelkundig onderzoek door een (tweedelijns geschoolde) optometrist in de eerste lijn. Dit onderzoek is laagdrempelig en op aanvraag van de huisarts. Met als resultaat: minder verwijzingen naar de tweede lijn door de huisarts.