Wat levert het op?


Het oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn is een product dat op een kwalitatief hoogwaardige manier capaciteit laat aansluiten op een groeiende vraag. Het is een uitbreiding van de bestaande capaciteit.

Het project levert de volgende voordelen op:

Betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg
Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis en kunnen snel terecht in de eerste lijn. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat optometristen werken binnen het kwaliteitskader dat is opgesteld door specialistische oogartsen.

Tevreden patiënten
Patiënten blijven zo mogelijk in de eerste lijn en betalen daarom geen eigen risico. De maximale wachttijd voor het onderzoek is twee werkweken. De zorg vindt plaats in een prettige zorgsetting.

Lagere zorgkosten
Een aanzienlijk deel van de patiënten zal naar verwachting niet in de tweede lijn terecht komen. Hierdoor worden er veel kosten bespaard. De verrichten in de eerste lijn zijn goedkoper dan in de tweede lijn.