Spreekuur kaderartsen bewegingsapparaat


Het merendeel van de zorg voor de patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat vindt plaats in de huisartsenpraktijk (CBS Statline). Gemiddeld één op de drie consulten van de huisarts heeft betrekking op klachten aan het bewegingsapparaat. De huisarts is vaak degene die met de eerste symptomen geconfronteerd wordt en de diagnose stelt.  

Ondanks 12 NHG-standaarden met betrekking tot het bewegingsapparaat, is het voor huisartsen niet altijd eenvoudig om zelf te behandelen of de juiste diagnose te stellen. Met name chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat gaan veelal gepaard met een complexe zorgverlening waar meerdere zorgverleners uit de eerste- en tweede lijn bij betrokken zijn. Hierdoor worden patiënten, al dan niet na fysiotherapie, doorverwezen naar de tweede lijn.  De komende jaren wordt een aanzienlijke toename in de zorgvraag verwacht door vergrijzing; deze toename wordt verwacht op alle klachten omtrent het bewegingsapparaat en specifiek wordt een toename verwacht ten aanzien van artrose (demografisch).   

Bovenstaande heeft aanleiding gegeven met elkaar te kijken naar een spreekuur door de kaderhuisarts Bewegingsapparaat (KBA). Met dit spreekuur wordt een KBA in de eerste lijn geplaatst.