Kosten


Het consult bij de KBA valt onder de basisverzekering; de kosten van een consult gaan dus niet van het eigen risico af. De materiële kosten voor een eventuele behandeling (injectie gewricht) komen mogelijk wel ten laste van het eigen risico.