Voordelen


Het spreekuur KBA in de eerste lijn laat op een kwalitatief hoogwaardige manier capaciteit aansluiten op de (groeiende) zorgvraag. Het is een uitbreiding van de bestaande capaciteit. 

Een deel van de patiëntenpopulatie, die momenteel rechtstreeks naar de orthopeed wordt verwezen, kan voortaan verwezen worden naar een KBA. Door een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn met betrekking tot zorg van het bewegingsapparaat, kan een meerwaarde worden gecreëerd, die bestaat uit: snelle toegang tot goede zorg voor de patiënt, de patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats, het eigen risico van de patiënt wordt niet onnodig belast en er wordt doelmatige zorg geleverd.  

De KBA heeft een drieledige doelstelling:  

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.   
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.  
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.