CASPIR basiscursus module 1 t/m 5 (2021)


Inhoud

Binnen een jaar na aansluiting bij het zorgprogramma Astma/COPD wordt u geacht deze scholing te volgen. De CASPIR heeft tot doel uw kennis en vaardigheden rondom de spirometrie in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Als praktijken de scholing al eerder hebben gevolgd en aan de eisen van hercertificering is voldaan (na afronding van module 1 t/m 5 2x per 3 jaar een CASPIR 6 hebben gevolgd en een portfolio hebben ingeleverd), zijn ze niet verplicht om de scholing opnieuw te volgen.Doelstelling

De CASPIR heeft tot doel de kennis en vaardigheden rondom de spirometrie in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

De leerdoelen luiden als volgt:

De uitvoerder:

- kan de patiënt instrueren ten aanzien van de uitvoering van de spirometrie test
- kan een patiënt een geforceerde ademmanoeuvre laten uitvoeren volgens de NHG Praktijkwijzer Astma en COPD 2018 met reversibiliteit
- dient het effect op de meting van niet rechtop zitten, hoesten, te trage expiratie, onvolledige expiratie, expiratietekort te kunnen verwoorden
- kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:

 • PEF (peak expiratory flow)
 • FVC (forced vital capacity)
 • FEV1 (eenseconde waarde)
 • FEV1/FVC ratio

- kent de criteria voor acceptatie van een test:

 • snelle stijging van opgaande deel
 • spitse of iets afgeronde top
 • gladde curve
 • geen plotse val naar X-as
 • inspiratie gelijk aan de expiratie
 • minimaal 6 sec geblazen
 • plateau fase aanwezig > 1 sec, geen volumeverandering

- kent de criteria voor herhaalbaarheid:

 • 3 curven waarvan de 2 hoogste FEV1 en FVC< 150 ml verschillen
 • is op de hoogte van de GLI 2012

- kan foutbronnen opsporen in de testuitvoering
- kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die de referentiewaarden beïnvloeden
- kan zorg dragen voor het schoonmaken en het periodiek onderhoud van de spirometer (controleren nauwkeurigheid, instellen nulpunt)
- kan een logboek bijhouden en adequaat rapporteren in de, binnen de praktijk gehanteerde, rapportagemiddelen (HIS, software voor spirometrie,etc)
- kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen

De beoordelaar:

- kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:

 • PEF (peak expiratory flow)
 • FVC (forced vital capacity)
 • FEV1 (eenseconde waarde)
 • FEV1/FVC ratio

- kent de begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit
- kent de criteria voor acceptatie en herhaalbaarheid van een test
- kent de referentiewaarden GLI 2012
- kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen
- kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die referentiewaarden beïnvloeden
- kan een spirometrie test laten uitvoeren
- kent modellen om spirometrie te organiseren en de bijbehorende randvoorwaarden (eigen praktijk, huisartsenlab, diagnostische verwijzing)
- kan longfunctieonderzoek systematisch interpreteren volgens het gebruikte stappen-schema in de CASPIR cursusProgramma

Module 1 tot en met 5 beslaat een periode van ongeveer een half jaar. Module 1 en 4 kan de deelnemer thuis maken. Module 2 en 5 zijn bijeenkomsten en de derde module is een bezoek aan een longfunctielaboratorium.

Module 1:

 • zelfstudie e-learningmodule die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 

Duur: 1 uur

Accreditatie:1 punt na afronden e-learning via NHG

Module 2: bijeenkomst

 • begintoets
 • informatie over: longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn (2015), inhoud NHG praktijkwijzer (2018) over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
 • start interpretatie

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

Module 3:

 • rondleiding in longfunctielaboratorium in regio

Duur: 2 uur

Accreditatie: 2 punten

Module 4:

Duur: ongeveer 3 tot 6 uur

Accreditatie: 1 punt

Module 5: bijeenkomst

 • bespreken kennistoets 
 • bespreken inhoud portfolio van deelnemer
 • casusbespreking 
 • praktijkexamen
 • eindtoets

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

Opmerking: bij minder dan 10 deelnemers voor een scholingsavond, wordt de avond afgelast.

Docent

Module 2: Nynke Kuypers (kaderarts) en S. Verbeek (laborant)
Module 5: Nynke Kuypers (kaderarts) en J.C.C.M. in 't Veen (longarts) en S. Verbeek (laborant)Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het IZER Zorgprogramma Astma/COPD.

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Afmeldkosten

LET OP: Automatisch afmelden is niet mogelijk voor deze cursus. Als u zich inschrijft voor deze cursus, rekenen we op uw aanwezigheid. Bij afwezigheid brengen we kosten in rekening. Kosten huisarts: 50 euro. Kosten POH: 25 euro.

Vragen hierover kunt u stellen via kwaliteitsgroepastma.copd@izer.nlAccreditatiepunten

KNMG 9, NVvPO 9, V&VN 9

Inschrijven
Scholing vol. Schrijf je in voor de wachtrij. Bij voldoende animo volgt een nieuwe scholing.
Startdatum 5 oktober 2021 18.00u - 21.30u
Data modules5 oktober 2021 18.00u - 21.30u
8 maart 2022 18.00u - 21.30u
Locatie Vlambloem 61
3068 JG Rotterdam