Caspir module 6 (2021)


Inhoud

In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. U wordt verzocht om zelf een spirogram mee te nemen. Per koppel huisarts/POH moet een casus worden ingeleverd.

Voor deelnemende praktijken geldt dat na afronding van module 5, binnen 3 jaar 2 keer de CASPIR module 6 moet zijn gevolgd en een portfolio ter beoordeling moet worden aangeleverd. U mag de Caspir module 6 1x per 3 jaar vervangen door de Caspir online. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Doelstelling

De CASPIR heeft tot doel de kennis en vaardigheden rondom de spirometrie in de huisartspraktijk te verbeteren.

Programma

17.30 uur  Ontvangst met broodmaaltijd
18.00 uur  Aanvang herhalingscursus met op het programma:

  • Welkom en inventarisatie vragen
  • Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en interpretatie
  • Leerpunten en planning bijeenkomst
21.00 uur  Einde cursus

Docent

N. Kuypers, huisarts, kaderarts astma/COPD
J.C.C.M. in 't Veen, longarts, Sint Franciscus Gasthuis
S. Verbeek, longfunctieanalist, Groene Hart ziekenhuis

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het IZER Zorgprogramma Astma/COPD.

Kunt u zich niet (meer) aanmelden voor deze cursus, maar u wilt wel graag meedoen? Neem dan contact op met kwaliteitsgroepastma.copd@izer.nl

LET OP: Automatisch afmelden is niet mogelijk voor deze cursus. Als u zich inschrijft voor deze cursus, rekenen we op uw aanwezigheid. Bij afwezigheid brengen we kosten in rekening. Kosten huisarts: 50 euro. Kosten POH: 25 euro.

Vragen hierover kunt u stellen via kwaliteitsgroepastma.copd@izer.nl

CASPIR online volgen

U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de nascholing, de CASPIR module 6 online te volgen. Gewoon thuis achter uw eigen computer, laptop of tablet. U ontvangt maandelijks een nieuwe casus via de digitale leeromgeving van het NHG.

Aanmelden voor e-learning
U kunt zich voor de online variant aanmelden via de website of door een mail te sturen naar Paula Koot: p.koot@izer.nl. Nadat u zich per mail heeft aangemeld, krijgt u de code (en instructie) toegestuurd.

LET OP
: U dient deze code vóór 1 december 2021 te activeren op de website de CAHAG. Uiterlijk 31 maart 2022 dient u alle casussen doorlopen te hebben. 

U doorloopt in totaal 12 casussen per kalenderjaar en u ontvangt hiervoor 3 accreditatiepunten. Deelname aan deze e-learning vervangt éénmaal een module 6-avond voor de herregistratie. U kunt gedurende het hele kalenderjaar instromen. Om de accreditatiepunten toegekend te krijgen, dient u de 12 casussen van één kalenderjaar te doorlopen. Stroomt u bijvoorbeeld in oktober in, dan kunt u accreditatie krijgen als u de eerste 9 casussen van dat jaar alsnog doorloopt.

De huisarts en de POH/PVK doorlopen dezelfde casussen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen uitvoerder en beoordelaar.

LET OP
: deze e-learning is géén duo-cursus! Zowel de huisarts als de POH/PVK dienen zich apart aan te melden voor de CASPIR online en de casussen op het eigen account te doorlopen.

De doorlopen casussen worden niet beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. U krijgt na het beantwoorden van de vragen, direct terugkoppeling op het gegeven antwoord inclusief een onderbouwing. De casussen zijn zo opgezet, dat ze uw kennis van spirometrie borgen en verbeteren. De laatste casus is een toetsende casus, die u met een voldoende dient af te ronden.

U ontvangt maandelijks een mail wanneer er een nieuwe casus klaarstaat. Per casus zal u ongeveer 15 minuten kwijt zijn. In totaal kost deze e-learning u circa 3 uur. Na het doorlopen van alle 12 casussen, ontvangt u de 3 accreditatiepunten.

Kosten CASPIR online
IZER neemt de kosten voor de CASPIR online voor haar rekening voor huisartsen en POH's die deelnemen aan het zorgprogramma Astma/COPD. Op het moment dat u de modules niet volledig heeft afgerond, worden de kosten (€ 87,50) achteraf aan u doorberekend. Dit doen we door het bedrag in te houden op uw uitkering ketenzorg van het 2e kwartaal van 2022.Inschrijfkosten

Praktijken die deelnemen aan Astma/COPD betalen GEEN eigen bijdrage voor deze scholing.
Overige: huisarts € 80,-, POH en assistente € 60,-.

Afmeldkosten

LET OP: Bij verzuim en afmeldingen korter dan 28 dagen vóór aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht. Kosten huisarts: 50 euro. Kosten POH: 25 euro. Accreditatiepunten

KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3

Inschrijven

Datum 23 november 2021 17.30u - 21.00u
Locatie Vlambloem 61
3068 JG Rotterdam