Interactieve voorlichting over huiselijk geweld en mishandeling


Inhoud

De deelnemers krijgen onder andere informatie over wat huiselijk geweld is, welke vormen van huiselijk geweld onderscheiden kunnen worden, uitleg over de cirkel van geweld en er wordt aandacht besteed aan kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe huiselijk geweld is te herkennen en bespreekbaar te maken. De trainers van Arosa werken dagelijks met cliënten die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties en kunnen vanuit die praktijk vragen van de deelnemers beantwoorden.

De deelnemers worden van harte uitgenodigd om tijdens deze voorlichting ook zelf hun praktijkvoorbeelden/casussen in te brengen. Stuur je casus, voorbeeld of vraag voor 20 oktober naar Paula Koot, e-mail: p.koot@izer.nl.

Doelstelling

Het doel van de voorlichting is het herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Programma

17.30 uur Ontvangst met maaltijd
18.00 uur Aanvang voorlichting
19.30 uur Pauze
19.45 uur Vervolg voorlichting
21.00 uur Einde voorlichting

Docent

Deze interactieve voorlichting wordt gegeven door twee caseworkers van Arosa: Jorita van der Mey en Paulina van Putten.

Arosa is de organisatie in Rotterdam voor hulp en opvang aan vrouwen, kinderen en mannen. Arosa heeft expertise in de aanpak, opvang en bescherming bij geweld in relaties en kindermishandeling en is een belangrijke ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld.Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan één van de IZER Zorgprogramma's.

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Afmeldkosten

Bij verzuim en afmeldingen korter dan twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht. Kosten huisarts: 50 euro. Kosten POH: 25 euro.

Accreditatiepunten

KNMG in aanvraag 3, NVvPO in aanvraag 3, V&VN in aanvraag 3

Inschrijven

Datum 28 oktober 2021 18.00u - 21.00u
Locatie Vlambloem 61
3068 JG Rotterdam