Algemene Ledenvergadering 11 december 2019


Inhoud

Algemene ledenvergadering IZER met onder andere op de agenda: 

Ketenzorgcontracten anno 2020

  • Wat verandert er in 2020?
  • Regionale samenwerking versus ketenzorg

Ouderenzorg

  • Speerpunt binnen IZER en de regio
OPEN en ICT
  • Portaal, PGO of toch maar even wachten?

Regionale samenwerking

  • In 2020 wordt het concreet.
  • Wat gaat u ervan merken?

Voorzitter: L.I.M. Buckley
Bestuur: B. Adèr, F. J. Boute, C.D. Fokkens, M. Uil
Genodigden:
Huisartsenleden
Directie: A.H.M Strous
Management: A. de Ruiter, W. Stolk, E. Plasmans
Raad van Commissarissen: G.J.W. Coppus
Notuliste: T. Bambacht

Programma

17.30 - 18.00 uur      Inloop
18.00 - 20.00 uur      Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor de agenda en vergaderstukken

Accreditatiepunten

-

Inschrijven
Datum 11 december 2019 17.30u - 20.00u
Locatie Vlambloem 61
3068 JG Rotterdam

De inschrijftermijn is verlopen.
Bestanden
Er zijn bij deze scholing geen bestanden beschikbaar.