ONLINE: EPA & CVRM


Inhoud

Patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben een levensverwachting die ongeveer twintig tot vijfentwintig jaar korter is dan die van andere mensen. Dit wordt door een groot deel veroorzaakt door hart- en vaatziekten.

In 2015 verscheen de multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening. In de praktijk blijkt dat een verhoogd vaatrisico van deze patiënten nog te weinig aandacht krijgt. Huisartsen zijn vaak onvoldoende bekend met de nadelen van antipsychotica en herhalen medicatie zonder gerichte controles. Ook is het vaak onduidelijk of en wie bloedonderzoek doet en opvolgt. Patiënten, naasten en hulpverleners kunnen door meer kennis van voor- en nadelen van gebruik van antipsychotica de bewustwording en het welbevinden van de patiënt verbeteren als deel van herstelgerichte zorg. Het uiteindelijke doel is het zo optimaal mogelijk functioneren van de patiënt op voor hem/ haar belangrijke levensgebieden.

Hoe is deze zorg voor onze patiënten met EPA georganiseerd? Hoe kan de zorg rondom deze mensen geoptimaliseerd worden?Doelstelling

Uiteindelijk doel is het zo optimaal mogelijk functioneren van de patiënt op voor hem/ haar belangrijke  levensgebieden.

In de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • EPA, wat is dat?
  • Wat betekent dat voor de huisarts(enpraktijk)? Voorwaarden terugverwijzen
  • Samenwerken rondom EPA
  • Metabool syndroom
  • Stoppen met roken
  • Psychofarmaca


Programma

KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN

19.00 uur Start scholing
19.45 uur Pauze
20.00 uur Vervolg scholing
20.45 uur Afronding 
21.00 uur Einde scholing


Docent

Lia van der Vorm kaderhuisarts CVRM
Noor Pelger kaderhuisarts GGZ


Doelgroep

Huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van praktijken die deelnemen aan IZER CVRM-ketenzorg.

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Accreditatiepunten

-

Inschrijven
Datum 7 september 2021 19.00u - 21.00u
Locatie ONLINE

De inschrijftermijn is verlopen.
Bestanden
Er zijn bij deze scholing geen bestanden beschikbaar.