Zorg in de buurt


Welke zorgverleners zijn aangesloten bij IZER? U vindt ze onder 'aangesloten zorgverleners'. Wilt u een patiënt doorverwijzen naar een online interventie? Kijk dan onder 'leefstijl'. Tijdens eens consult komt soms het onderwerp 'beweging' ter sprake. Maar welke beweging past nu bij welke doelgroep? In het menu vindt u praktische informatie en links m.b.t. beweegadviezen onder de kop 'bewegen in de wijk'.