De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

IZER is een zorggroep van en vóór huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij zetten ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Met ruim 200 huisartsen en vele ketenpartners ondersteunen wij de eerstelijn als het gaat om diabetes, Astma / COPD en hart- en vaatziekten.

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Astma
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Persoonsgerichte zorg
Praktijkondersteuning
Privacy
Samenwerking
Verslaving
Werkdruk
Algemeen
CJG en huisarts sámen op tijd voor het kind Josine Dekkers is jeugdarts en werkzaam bij Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond. Ze is opgegroeid in Rotterdam, wilde vroeger altijd huisarts worden, maar... 11 sep 2018 - Samenwerking
Eerste groep gestart met nieuw programma ‘Persoonsgerichte zorg’ In onze vorige nieuwsbrief las u over de kick-off en de startscholing van ons nieuwe programma ‘Persoonsgerichte zorg. Dankzij verbreding naar v... 11 sep 2018 - Persoonsgerichte zorg
AVG e-learning ‘Privacy & security in de huisartsenpraktijk’ Begin juli heeft IZER in haar online leeromgeving de e-learning Privacy & Security in de huisartsenpraktijk beschikbaar gesteld voor alle huisarts... 10 sep 2018 - Privacy
Informatiebijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren beperkingen op het gebied van emotie en gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld ernstig vermoeid, somber of... 10 sep 2018 - Chronische zorg

Eerstvolgende scholing

30okt 2018
CASPIR module 6 (2018)
Astma/COPD  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
1nov 2018
Langerhans Basiscursus Insulinetherapie (2018/2019)
Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 10, NVvPO in aanvraag 10, V&VN 10, VS Register in aanvraag 10
6nov 2018
CASPIR module 1 t/m 5 (2018/2019)
Astma/COPD  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 9, NVvPO 9, V&VN 9
7nov 2018
Weerstand ombuigen naar motivatie
Astma/COPD, CVRM, Diabetes, Ouderenzorg  |  POH Somatiek  |  Accreditaties: NVvPO 3, V&VN 3
8nov 2018
Perifeer Arterieel Vaatlijden en Enkel/arm-index
CVRM, Diabetes  |  Doktersassistent(e), POH Somatiek  |  Accreditaties: KABIZ in aanvraag 3, NVvPO 3, V&VN 3

Praktijkondersteuning

Wilt u als huisarts ondersteuning van een POH? Maar heeft u geen zin om er zelf een in dienst te nemen? Dan heeft IZER dé oplossing: de IZER-POH.

Als u als huisarts bent aangesloten bij IZER, dan kunt u via ons een POH inzetten. Dit biedt veel voordelen, zoals geen kosten bij ziekte en verlof, geen werkgeverslasten en geen tijdrovende sollicitatieprocedures. Wij scholen onze POH's zelf en begeleiden de POH's in de praktijken.

Lees meer

Zorgprogramma's

Bij de behandeling van een chronische ziekte zijn verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. IZER heeft met al deze zorgverleners afspraken gemaakt om de zorg te verbeteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze zorgprogramma's:

Leefstijlinterventies

Leefstijl is een medicijn. Huisartsen en POH's adviseren patiënten steeds vaker hun leefstijl aan te passen in plaats van (alleen) medicijnen voor te schrijven.

IZER wil huisartsen en praktijkondersteuners graag helpen bij het doorverwijzen van patiënten naar een passende leefstijlinterventie. Daarom hebben we voor u een overzicht gemaakt met mogelijke leefstijlinterventies in de regio Rotterdam.

Zoek een leefstijlinterventie