Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

Met ruim 200 huisartsen en vele ketenpartners ondersteunen wij de eerstelijn als het gaat om diabetes, Astma / COPD en hart- en vaatziekten.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

IZER is een zorggroep van en vóór huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij zetten ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Algemeen
Astma
Blog
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
Innovatie
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Persoonsgerichte zorg
PGO
Praktijkondersteuning
Privacy & security
Samenwerking
Substitutie
Verslaving
Werkdruk
Wijkmanagement
Meld u vóór 1 oktober aan voor OPEN In de zomer zijn de LHV Kring Rotterdam, leden van Het Netwerk en IZER gestart met het project OPEN. Voor elke huisarts wordt ondersteuning georganise... 30 aug 2019 - e-Health
Advance Care Planning (ACP) ‘De wensen van de patiënt rondom zijn/haar laatste levensfase zijn voor alle betrokkenen, op het juiste moment, inzichtelijk’. Dat is... 29 aug 2019 - Ouderenzorg
Module 'voedingsadvies bij diabetes type 2' in de spotlights Voeding speelt een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling van diabetespatiënten. Maar welke voedingsmiddelen en voedingspatro... 29 aug 2019 - e-learning
Voorlichting IkbenVIP-app Misschien heeft u al nagedacht over het gebruik van de app IkbenVIP, maar vraagt u zich af hoe het precies in zijn werk gaat. Of misschien hebt u pati... 29 aug 2019 - e-Health

Eerstvolgende scholing

24sep 2019
Etniciteit en CVRM
CVRM, Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
26sep 2019
Voorlichting Thuismetingen met de IkbenVIP-app
CVRM, Diabetes  |  Huisarts, Doktersassistent(e), HAIO, HIDHA, IZER POH GGZ, IZER POH Somatiek, IZER-Verpleegkundig specialist, Kaderhuisarts, POH GGZ, Praktijkmanager, Verpleegkundig specialist, Wijkmanager, POH Somatiek  |  Accreditaties: -
1okt 2019
Voorlichting Thuismetingen met de IkbenVIP-app
CVRM, Diabetes  |  Huisarts, Doktersassistent(e), HAIO, HIDHA, IZER POH GGZ, IZER POH Somatiek, IZER-Verpleegkundig specialist, Kaderhuisarts, POH GGZ, Praktijkmanager, Verpleegkundig specialist, Wijkmanager, POH Somatiek  |  Accreditaties: -
2okt 2019
Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling
GGZ  |  IZER POH GGZ, POH GGZ, IZER POH Somatiek, POH Somatiek  |  Accreditaties: LV-POH/GGZ 3
3okt 2019
Continue Langerhans Educatie (CLE) (opvolgavond)
Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 4, NVvPO in aanvraag 4, V&VN in aanvraag 4

Praktijkondersteuning

Wilt u als huisarts ondersteuning van een POH? Maar heeft u geen zin om er zelf een in dienst te nemen? Dan heeft IZER dé oplossing: de IZER-POH.

Als u als huisarts bent aangesloten bij IZER, dan kunt u via ons een POH inzetten. Dit biedt veel voordelen, zoals geen kosten bij ziekte en verlof, geen werkgeverslasten en geen tijdrovende sollicitatieprocedures. Wij scholen onze POH's zelf en begeleiden de POH's in de praktijken.

Lees meer