De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

Met ruim 200 huisartsen en vele ketenpartners ondersteunen wij de eerstelijn als het gaat om diabetes, Astma / COPD en hart- en vaatziekten.

IZER is een zorggroep van en vóór huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij zetten ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Algemeen
Astma
Blog
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
Innovatie
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Persoonsgerichte zorg
PGO
Praktijkondersteuning
Privacy & security
Samenwerking
Substitutie
Verslaving
Werkdruk
Wijkmanagement
And the winner is... het meekijkconsult! De jaarlijkse InEen-Tweedaagse stond in het teken van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het Meekijkconsult is een schoolvoorbeeld van dit principe en is ... 3 okt 2019 - Meekijkconsult
Scholing multidisciplinaire aanpak diabetes van Arts en Leefstijl Op 28 november as. organiseert Arts en Leefstijl een scholingsbijeenkomst voor huisartsen, POH-S en diëtisten over multidicsciplinaire (leefstijl... 24 sep 2019
Meld u vóór 1 oktober aan voor OPEN In de zomer zijn de LHV Kring Rotterdam, leden van Het Netwerk en IZER gestart met het project OPEN. Voor elke huisarts wordt ondersteuning georganise... 30 aug 2019 - e-Health
Advance Care Planning (ACP) ‘De wensen van de patiënt rondom zijn/haar laatste levensfase zijn voor alle betrokkenen, op het juiste moment, inzichtelijk’. Dat is... 29 aug 2019 - Ouderenzorg

Eerstvolgende scholing

13nov 2019
Regionale transmurale afspraken. Beroerte: ja of nee? Acute pijn op de borst.
CVRM  |  HAIO, HIDHA, Huisarts, Huisarts / bestuurslid, IZER POH Somatiek, Kaderhuisarts, Medewerker IZER, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
18nov 2019
Zorgprogramma Ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk
Ouderenzorg  |  Doktersassistent(e), Huisarts, POH GGZ, POH Somatiek, Praktijkmanager, Verpleegkundig specialist  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
25nov 2019
Langerhans Basiscursus Insulinetherapie (2019/2020)
Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 10, NVvPO 10, V&VN 10, VS Register 10
26nov 2019
CASPIR module 6 (2019)
Astma/COPD  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3
2dec 2019
Obesitas en bariatrische chirurgie
CVRM, Diabetes  |  Diëtist, HAIO, HIDHA, Huisarts, IZER POH Somatiek, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 2, NVvPO 3, V&VN 3

Praktijkondersteuning

Wilt u als huisarts ondersteuning van een POH? Maar heeft u geen zin om er zelf een in dienst te nemen? Dan heeft IZER dé oplossing: de IZER-POH.

Als u als huisarts bent aangesloten bij IZER, dan kunt u via ons een POH inzetten. Dit biedt veel voordelen, zoals geen kosten bij ziekte en verlof, geen werkgeverslasten en geen tijdrovende sollicitatieprocedures. Wij scholen onze POH's zelf en begeleiden de POH's in de praktijken.

Lees meer