De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

Met ruim 200 huisartsen en vele ketenpartners ondersteunen wij de eerstelijn als het gaat om diabetes, Astma / COPD en hart- en vaatziekten.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

IZER is een zorggroep van en vóór huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij zetten ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Algemeen
Astma
Blog
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
GGZ (c)
Innovatie
Ketenzorg (c)
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Ouderenzorg (c)
Persoonsgerichte zorg
PGO
Praktijkondersteuning
Privacy & security
Samenwerking
Scholing (c)
Substitutie
Verslaving
Werkdruk
Wijkmanagement
Zorg op afstand (c)
OPEN
Data
Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR Het standpunt over het wel of niet opstarten van spirometrie blijft ten opzichte van 6 oktober jl. onverminderd van kracht. 2 feb 2021 - Astma, COPD, Ketenzorg (c)
Wat te doen na een suïcide? In de regio Rijnmond doen jaarlijks ruim 900 mensen een suïcidepoging. Na een mislukte poging pleegt 10% op een later tijdstip alsnog een geslaag... 29 jan 2021 - GGZ, GGZ (c), Ketenzorg (c)
COVID-19-VACCINATIE - Live uitzending voor alle zorgprofessionals Het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werken samen met MedischeSc... 7 jan 2021 - GGZ (c), Ketenzorg (c), Scholing (c)
Zorg, sociaal domein en veiligheid werken samen met SluiS - afgelast SluiS staat voor Sluitend Samenwerken tussen de domeinen zorg, sociaal domein en veiligheid. Sluitend samenwerken (SluiS) gaat over communiceren en sa... 15 dec 2020 - Algemeen, Innovatie

Eerstvolgende scholing

3mrt 2021
ONLINE: Advance Care Planning
Ouderenzorg  |  Huisarts, IZER POH Somatiek, IZER-Verpleegkundig specialist, POH Somatiek, Verpleegkundig specialist  |  Accreditaties: KNMG 4, NVvPO 4, V&VN 4
4mrt 2021
ONLINE Stoppen met roken: Farmacotherapie Basis
Astma/COPD, CVRM, Diabetes  |  IZER POH GGZ, IZER POH Somatiek, IZER-Verpleegkundig specialist, POH GGZ, POH Somatiek  |  Accreditaties: Kwaliteitsregister SMR (stoppen met roken) 3, NVvPO 3, V&VN 3, VS Register 3
4mrt 2021
ONLINE: VIPLive Samenwerken met de patiënt
Astma/COPD, CVRM, Diabetes, Ouderenzorg  |  HAIO, Huisarts, IZER POH Somatiek, Medewerker IZER, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 2, NVvPO in aanvraag 2, V&VN in aanvraag 2
8mrt 2021
ONLINE: Wet Zorg en Dwang
Ouderenzorg  |  Accreditaties: KABIZ in aanvraag 2, KNMG in aanvraag 2, LV-POH/GGZ in aanvraag 2, NVvPO in aanvraag 2, V&VN in aanvraag 2, VS Register in aanvraag 2
9mrt 2021
ONLINE: VIPLive Samenwerken in het zorgnetwerk van de patiënt
Astma/COPD, CVRM, Diabetes, Ouderenzorg  |  HAIO, Huisarts, IZER POH Somatiek, Medewerker IZER, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 2, NVvPO in aanvraag 2, V&VN in aanvraag 2

Praktijkondersteuning

Wilt u als huisarts ondersteuning van een POH? Maar heeft u geen zin om er zelf een in dienst te nemen? Dan heeft IZER dé oplossing: de IZER-POH.

Als u als huisarts bent aangesloten bij IZER, dan kunt u via ons een POH inzetten. Dit biedt veel voordelen, zoals geen kosten bij ziekte en verlof, geen werkgeverslasten en geen tijdrovende sollicitatieprocedures. Wij scholen onze POH's zelf en begeleiden de POH's in de praktijken.

Lees meer