De kwaliteit van zorg kan altijd beter. Daar werken wij bij IZER elke dag aan!

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

IZER staat voor samenwerken. Samen staan we sterk. IZER bestaat al meer dan 10 jaar!

Met ruim 200 huisartsen en vele ketenpartners ondersteunen wij de eerstelijn als het gaat om diabetes, Astma / COPD en hart- en vaatziekten.

IZER is een zorggroep van en vóór huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij zetten ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk.

Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Astma
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Persoonsgerichte zorg
Praktijkondersteuning
Privacy
Samenwerking
Verslaving
Werkdruk
Algemeen
IZER voert dit jaar nieuw kwaliteitssysteem in IZER is bezig met een nieuw kwaliteitssysteem dat dit jaar nog wordt ingevoerd. Wat verandert er voor u als huisarts? Rina Jansen, Specialistisch Verp... 4 jun 2018 - Kwaliteit
“Ik ben al 21 kilo afgevallen sinds ik meedoe aan het Looprecept!” Het Looprecept, opgericht door Matthijs van der Poel en Anne Huisman, is een manier om patiënten in beweging te krijgen. IZER ondersteunt dit ini... 3 jun 2018 - Leefstijlinterventie
Persoonsgerichte zorg: Verbreedt. Verbindt. Verbetert. Als we u de vraag stellen of u aan persoonsgerichte zorg doet, dan is het antwoord waarschijnlijk ja. Maar bij IZER gaan we graag nog een stapje verde... 2 jun 2018 - Persoonsgerichte zorg
Corticoïde-injectie in de bil effectief bij heupartrose Voor patiënten met heupartrose die niet goed reageren op reguliere pijnmedicatie adviseert de NHG het toedienen van een intra-articulaire cortico... 1 jun 2018 - Chronische zorg, Onderzoek

Eerstvolgende scholing

19jun 2018
Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten 2018
Astma/COPD, CVRM, Diabetes, Ouderenzorg  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 3, NVvPO in aanvraag 3, V&VN in aanvraag 3
27jun 2018
ALV & Regionalisering in Rotterdam e.o.: Wat zijn de (financiële) consequenties voor u?
Astma/COPD, CVRM, Diabetes, Ouderenzorg  |  Huisarts  |  Accreditaties: KNMG in aanvraag 3
28jun 2018
Nierfunctiestoornissen
CVRM, Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 2, NVvPO 3, V&VN 3
3jul 2018
Continue Langerhans Educatie (CLE) (opvolgavond)
Diabetes  |  Huisarts, IZER POH Somatiek, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 4, NVvPO 4, V&VN 4
5jul 2018
Nieuwe NHG-Standaard Diabetes
Diabetes  |  Huisarts, POH Somatiek  |  Accreditaties: KNMG 3, NVvPO 3, V&VN 3, VS Register in aanvraag 3

Praktijkondersteuning

Wilt u als huisarts ondersteuning van een POH? Maar heeft u geen zin om er zelf een in dienst te nemen? Dan heeft IZER dé oplossing: de IZER-POH.

Als u als huisarts bent aangesloten bij IZER, dan kunt u via ons een POH inzetten. Dit biedt veel voordelen, zoals geen kosten bij ziekte en verlof, geen werkgeverslasten en geen tijdrovende sollicitatieprocedures. Wij scholen onze POH's zelf en begeleiden de POH's in de praktijken.

Lees meer

Zorgprogramma's

Bij de behandeling van een chronische ziekte zijn verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. IZER heeft met al deze zorgverleners afspraken gemaakt om de zorg te verbeteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze zorgprogramma's:

Leefstijlinterventies

Leefstijl is een medicijn. Huisartsen en POH's adviseren patiënten steeds vaker hun leefstijl aan te passen in plaats van (alleen) medicijnen voor te schrijven.

IZER wil huisartsen en praktijkondersteuners graag helpen bij het doorverwijzen van patiënten naar een passende leefstijlinterventie. Daarom hebben we voor u een overzicht gemaakt met mogelijke leefstijlinterventies in de regio Rotterdam.

Zoek een leefstijlinterventie